Spellenpakket getalwaarde tot cijferend optellen en aftrekken

Prijs: 6,95

Productinformatie

Uitgever
Vakgebied:
Rekenen:

Omschrijving:

Spellenpakket getalbegrip

Gemaakt door Marian voor Onderwijswereld-po.

Het volledige pakket staat in het teken van het leren kennen van de getallen tot en met 10.000 en het grip krijgen op de betreffende getalwaarden/plaatswaarden. Een belangrijke stap in het gehele rekenproces dat veel leerlingen moeite kost.

De spellen in dit pakket hebben grotendeels dezelfde doelen, alleen de vorm is steeds anders. De laatste twee spellen kunnen de kinderen spelen wanneer ze toe zijn aan het cijferend optellen en aftrekken.

Hier vind je de doelen/onderwerpen in 1 overzicht, en alle spelregels op een rij.

Doelen die aan bod komen:

-oefenen met de waarde van getallen

-getal raden van de ander

-gesloten vragen stellen

-matchen van het getal met de DHTE

-overleggen met een klasgenoot

-omzetten van DHTE naar getal en vv.

-inzicht ontwikkelen in DHTE, als voorbereiding op het cijferend optellen en aftrekken

-cijferend optellen en aftrekken, zonder en met overschrijden, met behulp van het DHTE-schema

Spelregels per spel

 

Getaldieren

Doel: oefenen met de waarde van getallen

Nodig: (gelamineerd) spelbord en fiches of whiteboardstiften

Aantal spelers: 2

Spelregels: Neem een fiche en leg die op een getal naar keuze. Noem het getal en zoek het vakje met het goede DHTE schema en leg nog een fiche op het bijbehorende vakje. Er zijn vakjes met getallen en vakjes met de getallen in DHTE uitgewerkt Leg jij het laatste fiche in het rondje, dan win jij het vakje met het dier.

Winnaar: Degene die de meeste diervakjes heeft gekleurd is de winnaar.

 

Wie is het?

Doel: oefenen met de waarde van getallen, getal raden van de ander, gesloten vragen stellen

Nodig: gelamineerde spelborden en whiteboardstiften, kaartjes met de getallen. Print ze dubbelzijdig en lamineer ze

Aantal spelers: 2

Spelregels: Neem een kaartje van de stapel, dat getal moet de ander raden. 

Stel vragen aan de ander om jouw getal te vinden, vragen mogen alleen met ja of nee beantwoord worden. bv. Zit er een 8 bij de duizendtallen, antwoordt de ander met nee, dan gaan alle getalen met 8 duizendtallen weg, antwoordt de ander met ja, dan gaan alle getallen die geen 8 bij de duizendtallen hebben weg. Wie vindt als eerste het getal van de ander?

Er zijn ook lege speelkaarten en kaartjes voor eigen producties.

Winnaar: Degene die als eerste het getal van de ander raadt.

 

Bommetje

Doel: oefenen met de waarde van getallen

Nodig: kaartjes met bommetjes en kaartjes met DHTE, zakje om de kaartjes in te stoppen. Print de kaartjes dubbelzijdig en lamineer ze

Aantal spelers: 2 tot 4 

Spelregels: Speler 1 trekt blind een kaartje.

Staat er op het kaartje een getal in DHTE? Zeg dan het getal.

Is het getal goed dan mag speler 1 het kaartje houden.

Is het getal fout dan gaat het kaartje terug.

Staat er op het kaartje een bom dan gaan de kaartjes van speler 1 (die tot dan verzameld zijn) terug.. Deze regel kun je ook aanpassen naar behoefte..

Dan is speler 2 aan de beurt.

Winnaar: Degene die op het einde van het spel de meeste kaartjes heeft.

 

Matchen en memory

Doel: oefenen met de waarde van getallen, matchen van het getal met de DHTE

overleggen met een klasgenoot.

Nodig: kaartjes met getallen en kaartjes met DHTE

Aantal spelers: Hele groep. Individueel, zoek de matches.

Memory kan met 2 tot 4 

Spelregels: Deel de kaartjes uit onder de leerlingen. 

Wie heeft op het kaartje het getal passend bij jouw DHTE?

Laat de kinderen rondlopen, als ze een klasgenoot treffen geven ze een high five.Horengetal en DHTE niet bij elkaar? Dan lopen ze verder naar een ander klasgenootje. Horen getal en DHTE bij elkaar? Dan hebben ze de match gevonden en gaan ze samen op een afgesprokenplek staan..

Winnaar: Memory: Degene die op het einde van het spel de meeste kaartjes heeft.

Variant: Speel het ook een keer als memory

 

Dobbelsteenrekenen

Doel: oefenen met de waarde van getallen

Nodig: werkblad en dobbelsteen

Aantal spelers: Individueel of met twee.

Spelregels: Elke leerling krijgt een werkblad en een dobbelsteen

Rol met de dobbelsteen en maak een opdracht in dat rijtje.

Hoe snel heb jij het blad gemaakt?

Er is ook een leeg blad voor eigen producties.

 

Slangen en ladders

Doel: oefenen met de waarde van getallen, omzetten van de DHTE naar het getal.

Nodig: spelbord, kaartjes met DHTE. Print de kaartjes dubbelzijdig en lamineer ze 2-4 pionnen, een dobbelsteen, papier om op te schrijven

Aantal spelers: 2 tot 4 leerlingen

Spelregels: Maak een stapeltje met de rode kaartjes en een stapeltje met de blauwe kaartjes.

Begin bij start, gooi met de dobbelsteen, ga zoveel stappen vooruit.

Kom je op een rood of blauw vakje? Schrijf het bijbehorende getal.

•Goed? dan mag je blijven staan.

•Fout? dan ga je terug naar waar je deze beurt begon

Kom je op een vakje met een ladder, klim dan naar het vakje bovenaan de ladder. Kom je op een vakje met een slangenstaart, glij dan naar het vakje bij de slangenkop. Er zijn ook lege kaartjes voor eigen producties.

Winnaar: Degene die het eerst bij de finish is.

 

Groeispel

Doel: inzicht ontwikkelen in DHTE, als voorbereiding op het cijferend optellen en aftrekken

Nodig: spelkaarten en een dobbelsteen OF geldkaarten en dobbelsteen

Aantal spelers: 2, tot maximaal 4

Voorinformatie: Er zijn kaartjes met waarde 1, met waarde 10, met waarde 100 en met waarde 1000. Tien Enen vormen samen Tien, tien Tienen vormen samen Honderd en tien Honderden vormen samen Duizend.

Voorbereiden: Per persoon 1 setje van de kaartjes, de bladzijden met H T E 4 x printen, de D 1x 

Spelregels: Speler 1 gooit met de dobbelsteen. Hij gooit bv 4, dan mag hij 4 Enen pakken. Daarna is de volgende speler aan de beurt. Vanaf de tweede worp wordt het spannend! Nadat de speler gegooid heeft, telt hij zijn Enen. Als hij meer dan 10 Enen heeft, dan wisselt hij 10 Enen in voor 1 Tiental. Heeft hij 10 Tienen dan wisselt hij die voor een Honderdtal en uiteraard worden 10 Honderden ook weer gewisseld voor een Duizendtal. Dat doet hij volgens de kaartjes (print deze 4 keer uit, zodat iedere speler deze als spiekbriefje kan gebruiken).

Einde van het spel: De speler die het eerste het Duizendtal bereikt heeft, wint het spel. 

Tip: Wanneer de kaartjes gelamineerd zijn, kunnen de kinderen eventueel ook op de kaarten meeschrijven.

 

Cijferend optellen en aftrekken

Doel: cijferend optellen en aftrekken, zonder en met overschrijden, met behulp van het DHTE-schema

Nodig: schemakaarten van het cijferen en de cijferkaarten OF de geldkaarten

Aantal leerlingen: individueel of in een groepje

Voorinformatie: onze getallen bestaan uit eenheden, tientallen, honderdtallen en duizendtallen, dit is natuurlijk afhankelijk van het getallengebied wat je wil gaan gebruiken

Werkwijze: Schrijf de getallen die je wil optellen of aftrekken in het schema. 

Optellen: tel de getallen op, beginnend bij de eenheden, heb je meer dan tien dan schrijf je de eenheden bij de eenheden en je onthoudt 1 tiental, schrijf dat onder de T bij onthouden. Als abstract oplossen nog lastig is, gebruik dan de cijferkaarten of geldkaartjes en ga echt wisselen. 

Aftrekken: trek de getallen van elkaar af, beginnend bij de eenheden, heb je niet genoeg dan leen je bij de Tientallen, zet een streep door het tiental (bv.6) en zet bij lenen (onder het tiental) het getal wat je dan krijgt (hier dus 5). Als abstract oplossen nog lastig is, gebruik dan de cijferkaarten of geldkaartjes en ga echt wisselen. 

Tip: Lamineer de kaarten, dan kunnen ze meerdere keren gebruikt worden. Ook eventueel te gebruiken als wisbordje voor de leerlingen die de houvast van het schema wel kunnen gebruiken.

Beoordelingen

geen beoordelingen.

Alleen ingelogde klanten die dit product hebben gekocht, kunnen een recensie achterlaten.

Scroll